ההנהלה בישראל

עופרה פיינמסר, General Manager

עופרה פיינמסר

General Manager

אבירם סורוגין, Kite Business Unit Director

אבירם סורוגין

Kite Business Unit Director

ענת גולדבאום, Regulatory Affairs Director

ענת גולדבאום

Regulatory Affairs Director

ערן בר חיים, Finance Director

ערן בר חיים

Finance Director

אושרת חיים, Oncology Business Unit Director

אושרת חיים

Oncology Business Unit Director

ליאורה לוטנברג, Business Conduct and Legal Director

ליאורה לוטנברג

Legal and Business Conduct Director

יונתן גרין, Value & Access and Reimbursement Director

יונתן גרין

Value & Access and Reimbursement Director

איילת צמרי, Medical Affairs Director

איילת צמרי

Medical Affairs Director

ישראלה גורן גרציאני, Government Affairs & Public Affairs

ישראלה גורן גרציאני

Government Affairs & Public Affairs Director

יסמין  סער פיינבלום, Commercial Operations Director

יסמין סער פיינבלום

Commercial Operations Director

ערן באשא למבין, Virology Business Unit Director

ערן בשה למבין

Virology Business Unit Director

רוני ורדי, Human Resource Business Partner

לודוויג רקודר

HRBP Portugal & Israel Associate Director