קיימות

גיליאד פועלת בקרב קהילות רבות ברחבי העולם. אנו מאמינים כי השפעתנו צריכה להיות חיובית, מעשירה ומעודדת קיימות. אנו שואפים לקדם את צמצום השפעת הפעילות שלנו על שינויי האקלים ולצמצם צריכת משאבים טבעיים. אנו פועלים להגדלת השימוש באנרגיה מתחדשת ומעודדים מיחזור, הפחתה בפליטת גזי החממה (GHG) ושיפור שיטות העבודה הכימיות.

קיימות היא ערך מהותי בעבודתנו המשותפת עם אנשים, שותפים וקהילות ברחבי העולם, במטרה ליצור עולם טוב יותר.

בכדי להגשים את מחויבותנו לערכי הקיימות, גיליאד הצטרפה לחברות המובילות בעולם השואפות לצמצום פליטת גזי חממה. שינוי האקלים מהווה סכנה ממשית לבריאות האדם ולאיכות הסביבה ברחבי העולם. גיליאד מחויבת לעמוד במטרות שהציבה לצמצום הפגיעה בסביבה ומניעת זיהום, על ידי הפחתת גזי חממה בהיקף 1 ו-2 ב-25% עד 2025 בכל העולם, לעומת פליטות הגז שנעשו על ידינו ב-2016.

לחצו כאן כדי ללמוד עוד על ערכי היסוד והייעוד שלנו

אתר הייצור שלנו בקורק, אירלנד