אחריות חברתית

בפיתוח של כל תרופה חדשה, מבקשת גיליאד לשפר את איכות הטיפול במיליוני חולים החיים עם מחלות מסכנות חיים ברחבי העולם, לרבות באזורים בהם הגישה לשירותי רפואה מוגבלת או כלל לא קיימת.

גיליאד מכירה בכך שלעיתים קרובות מטופלים וקהילות שלמות, מתמודדים עם אתגרים של היעדר גישה לטיפול המיטבי שקיים. אנו מודעים לכך שגילויים מדעיים לבדם, כמו גם גיליאד לבדה, אינם יכולים להתמודד בהצלחה עם אתגרים אלו.

לכן גיליאד, באמצעות תוכניות מענקים מגוונות, תומכת בארגוני סיוע למטופלים, באנשי מקצוע בתחום הבריאות ובארגונים ללא מטרות רווח ברחבי העולם, הפועלים יום אחר יום, למען קהילות מוחלשות ושיפור חייהם של מטופלים.

גיליאד תומכת בארגונים הפועלים בכל תחומי הבריאות בהם היא פועלת ומסייעת לקידום שיתופי פעולה שמטרתם דומה למטרות אשר גיליאד הציבה במרכז פעילותה למען הקהילה: הסרת חסמים המונעים מאוכלוסיות מוחלשות גישה לשירותי בריאות, וקידום חינוך בקרב אנשי מקצוע בתחום הבריאות, במטופלים ובקהילה התומכת בהם.


הנגשת תרופות

גיליאד מאמינה כי תרופות צריכות להיות נגישות לכל אדם הזקוק להן, ללא תלות במקום בו הוא מתגורר או במשאבים העומדים לרשותו.

חסמים פוליטיים, חברתיים וגיאוגרפיים, מונעים מאנשים ברחבי העולם נגישות לטיפול הטוב ביותר. אנו עובדים עם שותפים וארגונים להסרת החסמים העומדים בין אדם לטיפול רפואי הטוב ביותר אשר קיים בכל עת.


צמצום פערים

אנחנו מאמינים כי יש לאפשר לכל בני האדם גישה לאותם שירותים רפואיים, ללא קשר לרקע שלהם.

בגיליאד, אנו תומכים בפרויקטים המסייעים לקהילות מוחלשות להתמודד עם מכשולים חברתיים וכלכליים החוסמים באופן שיטתי את זכותם לקבל שירותי בריאות.


קידום חינוך לבריאות

גיליאד מכירה בכך שחינוך הוא המפתח למניעת מחלות והתמודדות עמן לטווח הארוך.

גיליאד מסייעת לארגונים קהילתיים על ידי תמיכה בתוכניות להעלאת מודעות למחלות בקרב אוכלוסיית מטופלים ובתוכניות התורמת להרחבת ידע והמיומנויות של אנשי מקצוע בתחום הבריאות.