מענקים

גיליאד מקבלת בברכה בקשות למימון פרויקטים חדשניים ובעלי השפעה על לפחות אחד מתחומי הפעילות שלנו:

  • HIV
  • מחלת כבד
  • המטו/אונקו
  • אונקולוגיה
  • COVID-19

בעת בחינת בקשות למענקים נבחנים מספר קריטריונים, אשר החשוב ביותר מבינהם הוא הוכחת מחויבות עמוקה של המגיש לנושא הבקשה ויכולתו לספק את השירותים שפורטו בבקשה בהם יתמוך המענק.

בקשות למענקים מתקבלות לאורך כל השנה.