שאלות נפוצות בנוגע למענקים בישראל

ועדת הבחינה הפנימית של גיליאד דנה בכל בקשה ומחליטה האם לאשר את המענק, על פי התאמת הפרויקט המוצע למשימתה של גיליאד ולתחומי הפעילות שלה.
אין סכום מינימלי או מקסימלי. על המועמדים לבקש את רמת המימון הנדרשת על בסיס הצורך שלהם.
לא. מענקי גיליאד ניתנים בישראל רק לארגונים ללא מטרות רווח.

לא. גיליאד אינה מספקת מימון רטרואקטיבי. יש להגיש בקשות לתמיכה לגיליאד לפני תחילת פעילות, על מנת שנוכל לבחון אותה בתהליכי אישור פנימיים.

כן. עם זאת, בקשות למענקים מרובים לאותו הפרויקט לא ישקלו במסגרת אותה השנה.

בקשות למימון לתמיכה בפרויקטים המתרחשים בתאריכים רבים או במקומות רבים, יש להגיש כבקשה אחת כוללת.
יש לשלוח בקשה תחת תחום הטיפול העיקרי. עם זאת, חשוב לציין גם את המטרות השונות לכל תחום טיפולי שהפרויקט כולל.
לא. על מנת שבקשה למענק תבחן, יש להגיש תקציב פרויקט מפורט, כולל פירוט תקציבי מקיף, עבור הסכום המבוקש מגיליאד.
הודעות רשמיות על כל החלטות נשלחות בכתב באמצעות דוא"ל, ישירות לאנשי הקשר המפורטים בפרופיל החשבון שיפתח במערכת המענקים של גיליאד.
תשלומי המענק מדווחים למשרד הבריאות הישראלי הנוהג לפרסם מידע זה לציבור הרחב.
נציגי גיליאד זמינים כדי לספק סיוע טכני דרך פורטל המענקים, אך אינם יכולים להגיב על תוכן בקשות מענק ספציפיות.