תנאי שימוש למענק בישראל

גיליאד תומכת בארגונים ובפרויקטים רבים, אך לצערנו לא ניתן להיענות לכל הבקשות. הגשת בקשה למענק איננה מבטיחה מימון.

המענקים אינם קשורים לפעילותה המסחרית של החברה. לכן, אנשי המכירות והשיווק של גיליאד אינם מעורבים בהחלטות על חלוקת המענקים. המענקים אינם מותנים ברכישה, קבלת מרשם, מתן המלצה או תמיכה במוצרי גיליאד.


על ידי הגשת הבקשה, הארגון מסכים:

 • להשתמש בכל תמיכה שסופקה אך ורק עבור הפרויקט המתואר בבקשת המענק, ולהשיב כל תקציב שלא נוצל, לגיליאד.
 • לקבל שליטה מלאה על הפרויקט הנתמך, כולל בחירת דוברים ומשתתפים.
 • לחשוף את משתתפי הפרויקט לתמיכה הכלכלית שמספקת גיליאד.
 • לספק תיעוד והוכחה, לפי בקשת גיליאד, כי הכספים שימשו להגשמת ייעודו של הפרויקט והשיגו את מטרתו המוצהרת.

הגבלת זכאות

מענקים ניתנים בעיקר לצורך תמיכה ישירה בתוכניות. גיליאד לרוב איננה תומכת בארגונים או בפעילויות בעקיפין.

ייתכן והמענקים לא יסופקו עבור:

 • תשלום לטיפול בחולה ו/או במתן מרשמים.
 • תשלום בגין הוצאות תפעול כלליות או רכישה של ציוד רגיל או חומרה מטעם מוסדות הנמצאים בעמדה שיכולה להשפיע, לקבוע או לרכוש את מוצרי גיליאד.
 • תמיכה בהוצאות של עובדים מתחום הבריאות, בשל נסיעות ונוכחות בתוכניות הכשרה.
 • אנשי מקצוע בודדים.
 • תשלום לפרסום או עבור יצירה של חומרי פרסום הקשורים למוצרי גיליאד.
 • תשלום לפיתוח או לייצור של פריטי קידום מכירות הקשורים למוצרי גיליאד.
 • תמיכה בעלויות של פעילויות שדולה ממשלתיות.
 • הגשה לצורך הנחה או ויתור על תשלום או כחלק ממשא ומתן על החוזה.
 • תמיכה בניסויים קליניים.